Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 101 Харківської міської ради"

Правила прийому до закладу дошкільної освіти

                Правила прийому дітей до закладів дошкільної освіти

Прийом дітей у заклади дошкільної освіти здійснюється відповідно до ст. 9, 14 Закону України «Про дошкільну освіту»,  п.п. 6, 7, 8, 9, 10 «Положення про дошкільний навчальний заклад» та основних положень Статуту кожного закладу.
            Прийом дітей до закладів дошкільної освіти здійснює керівник на підставі:
- направлення у даний  заклад, виданого  реєстратором Управління освіти адміністрації Київського району;
- заяви батьків або особи, яка їх замінює;
- медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти;
- довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;
- свідоцтва про народження дитини.

           Прийом дітей до закладів дошкільної освіти,  (груп) компенсуючого типу (санаторних та спеціальних) здійснюється відповідно до п. 6 Положення «Про дошкільний навчальний заклад» за наявності всіх обов'язкових документів та висновку психолого-медико-педагогічної консультації або медичний висновок лікувально-контрольної комісії територіального лікувально-профілактичного закладу.

Під час прийому дитини до  закладу, керівник зобов'язаний ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють, із статутом  закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність. (п. 7  Положення «Про дошкільний навчальний заклад»).

Питання про відвідування закладу дошкільної освіти дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень вирішується лікарсько-консультативною комісією, згідно  наказу Міністерства  охорони здоров'я України  № 434  29.11.2002  та затвердженого цим наказом   примірного «Положення  про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу».

Інформація щодо відсутності дитини у  закладі з різних причин

 Діти з ознаками інфекційного захворювання до  закладу не приймаються. Після перенесеного інфекційного захворювання приймання дітей до  закладу дозволяється за наявності медичної довідки закладу охорони здоров’я, в якому дитина перебуває під медичним наглядом.

Діти після тимчасової відсутності у закладі дошкільної освіти з інших причин приймаються без медичних довідок за умови відсутності явних ознак захворювання (витяг з Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів).

За рекомендацією лікарів після тимчасової відсутності  у закладі більше 5 днів, дитина приймається у заклад дошкільної освіти з медичною довідкою.

Збереження місця за дитиною та відрахування дитини з закладу дошкільної освіти

 Відповідно до п. 11 Положення про дошкільний навчальний заклад  за дитиною зберігається місце у закладі державної та комунальної форм власності у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

Відрахування дитини з закладу дошкільної освіти може бути здійснено (п. 12 Положення «Про дошкільний навчальний заклад»):  

- на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що   виключає можливість її подальшого перебування в закладі;    

- за бажанням батьків або осіб. які їх замінюють; 

-  у разі несплати без поважних причин батьками або особами. що їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-ох місяців.

Порядок оплати за харчування дитини:
  • Плата за харчування дітей вноситься в розмірі, що не перевищує 60 відсотків від вартості харчування на день.
  • Розмір плати за харчування дітей встановлюють місцеві органи виконавчої влади.
  • Плата за харчування дітей вноситься щомісяця до банківських установ до 15 числа поточного місяця.
  • Батьки сплачують лише за дні відвідування дитиною закладу.
  • За дні, у які дитина не відвідувала заклад, плата з батьків не знімається. У цьому випадку, у наступному місяці здійснюється перерахування оплати.
  • Батьки надають оплачену квитанцію вихователю.
  • У разі відсутності дитини у закладі, батьки повинні отримати квитанцію та сплатити її, повідомити про оплату вихователя.
  • Звільнення батьків від плати або зменшення розміру плати запроваджується в місячний термін після подання відповідних документів до централізованої бухгалтерії Управління освіти адміністрації Київського району.