Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 101 Харківської міської ради"

Сторінка практичного психолога

Вас консультує практичний психолог закладу дошкільної освіти № 101

 

Домашова Марія Олексіївна

(057) 725-19-32

ГОДИНИ ПРИЙОМУ:

                                                      вівторок 10:00 - 12:00
                                                      четвер 10:00 - 12:00

 

Основна функція практичного психолога в дитячому садку

– супровід психічного розвитку дітей, відстеження дітей з проблемами у розвитку та своєчасна допомога дітям і батькам.

  Метою роботи психологічної служби закладу  є:
 • психологічний супровід освітнього процесу у закладі дошкільної освіти;
 • створення психоемоційного комфорту всіх учасників процесу;
 • створення умов для успішного розвитку мови у дітей;
 • психологічний супровід процесу формування стійких гуманістичних якостей особистості дитини  у процесі її духовного виховання та всебічного розвитку.

Пріоритетні напрямки роботи психолога:

 • забезпечення якості і доступності психологічних послуг;
 • підвищення психологічної культури всіх учасників освітнього процесу: дітей, педагогічних працівників та батьків;
 • забезпечення індивідуального підходу до кожного учасника освітнього процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення;
 • сприяння повноцінному розвитку особистості дошкільників на кожному віковому етапі;
 • сприяння кращому розвитку мовлення дітей;
 • формування професійної компетентності у вихователів;
 • створення психолого-педагогічних умов для повноцінної реалізації особистісного, інтелектуального і фізичного потенціалу дошкільників;
 • супровід дітей пільгових категорій;
 • впровадження інноваційних форм і методів роботи щодо подолання негативних явищ: проявів насильства, агресивності;
 • просвітницька робота, яка спрямована на психологізацію  психолого-педагогічного процесу (семінари, тренінги, консультації та бесіди);
 • консультативна робота, спрямована на вирішення психологічних проблем, які виникають через взаємовідносини «вихователь – дитина – батьки»;
 • консультації з адміністрацією, щодо пошуку шляхів вирішення проблемних ситуацій;
 • виконання державних, національних, регіональних програм;
 • підвищення професійної компетентності, самоосвіта практичного психолога.

Задачі психолога:

 • вивчити процес адаптації дітей до умов дошкільного закладу;
 • вивчити рівень розвитку пізнавальної сфери у дітей;
 • виявити спеціальні здібності у дітей;
 • виявити проблеми мовленнєвого розвитку дітей;
 • визначити рівень психологічної готовності дітей до навчання у школі;
 • вивчити особливості психоемоційної сфери : рівень тривожності, причини тривожності, агресивності, імпульсивності;
 • провести корекційно-розвиваючу роботу з дітьми з низьким рівнем готовності до школи;
 • провести корекційно-розвиваючу роботу з дітьми з проблемами в розвитку пізнавальної та емоційної сферах;
 • поглибити знання дітей про права та обов’язки;
 • створити умови для підвищення психологічної культури усіх учасників освітнього процесу;
 • забезпечити  психологічну просвіту батьків, щодо психофізіологічних особливостей розвитку дитини;
 • підвищити рівень компетентності та культури спілкування серед педагогів та батьків;
 • забезпечити психолого-педагогічного супроводу реалізації творчої активності дітей;
 • здійснювати організаційно-методичну роботу: складання планів, звiтiв, підготовка до заходів, виготовлення роздаткового матеріалу, надання звiтньої iнформацiї до iнформацiйно-методичного центру;
 • підвищувати  свою професійну компетентність: відвідування психолого-педагогічних семінарів, психологічних практикумів.